Podczas IX Gali  rozstrzygnięto I ogólnopolską edycję nagród Władysława.

Patronat nad nią objął: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Inowrocławska Fundacja Ekologiczna.

Nagrodę w edycji ogólnopolskiej otrzymały uczennice klasy III Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce –Letnisko – Aneta Słyk oraz Weronika Wołos. Przygotowały one prace w kategorii placówka oświatowa.

Zgodnie z naszym regulaminem nagrody otrzymała zwycięska drużyna, która nominowała inną szkołę, zaś nominowany podmiot otrzymał statuetkę Władysława i certyfikat przyznania nagrody

Nagrodami w edycji ogólnopolskiej były:  dla autorów prezentacji: wieże Philipsa z DVD, dla szkoły odtwarzacz DVD firmy Samsung. Nagrody wręczył przedstawiciel fundatora – p. Zbigniew Reniecki z WFOŚiGW w Toruniu

Statuetkę Władysława oraz certyfikat przyznania nagrody otrzymał  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko. Nagrody wręczył dyrektor naszej szkoły mgr Krzysztof Nowicki

 

Zdjęci edycja ogólnopolskaZdjęci edycja ogólnopolskaZdjęci edycja ogólnopolskaZdjęci edycja ogólnopolska