Przejdź do treści

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024

Deklaracje w formie papierowej lub e-deklaracje należy złożyć w terminie do 7 lutego 2024r.
Podczas egzaminu maturalnego w roku 2023 część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości lub przystępują po raz pierwszy.
Deklaracja maturalna w formie papierowej: Załącznik_1A_Deklaracja

 

Ważne strony – informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych:

– Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
– Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Informacje o egzaminie maturalnym:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
 
x

 

Logo IIILO


 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357-54-07
e-mail:  sekretariat3lo@krolowka.com

NIP: 556-11-12-495

Rada Rodziców przy III LO w Inowrocławiu
BZ WBK 1 oddz. w Inowrocławiu
Numer konta: 59 1090 1069 0000 0001 3335 4747